Wody pod presją | Zgłoszenie
152
page,page-id-152,page-template-default,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Proszę o przyjęcie mnie na Kurs dokształcający: „Wody pod presją” - praktyczny kurs oceny presji obiektów gospodarki komunalnej na wody powierzchniowe
Edycja: wrzesień 2016 - styczeń 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ANKIETA PERSONALNA
osoby ubiegającej się o przyjęcie na Kurs

nazwisko*:
nazwisko rodowe*:
imiona*:
data urodzenia*: (format daty: rrrr-mm-dd, np. 1972-03-18)
miejsce urodzenia*:
imiona rodziców*:
PESEL (nr paszportu dla obcokrajowców):
adres zameldowania*:
adres do korespondencji*:
telefon kontaktowy*:
adres e-mail*:

*) pola wymagane

Oświadczam, że podane dane są zgodne z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,(Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską w celu realizacji zadań związanych z obsługą Kursów dokształcających w Politechnice Warszawskiej. Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych osobowych, a także prawie do ich poprawiania.

Dokument poświadczający posiadane wykształcenie i uprawnienia zawodowe wraz z wypełnionym, podpisanym wnioskiem (do pobrania TUTAJ) prosimy przesłać na adres:

Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska
00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20
z dopiskiem „Kurs Wody pod presją”

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Wydziału Inżynierii Środowiska, p. 302.