Wody pod presją | REKRUTACJA
17
page,page-id-17,page-template-default,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

Warunki przyjęcia na kurs:

„Wody pod presją” – praktyczny kurs oceny presji obiektów
gospodarki komunalnej na wody powierzchniowe

 

1.       Kurs skierowany jest do:

a.       studentów studiów II i III stopnia kierunków ochrona i inżynieria środowiska lub kierunków pokrewnych,

b.      pracowników administracji państwowej, których działalność związana jest z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących użytkowania wód powierzchniowych oraz odpowiedzialnych za monitoring,

c.       innych osób pragnących zdobyć lub rozszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska wód powierzchniowych o aspekty pomiarowe i modelowe.

2.       Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich).

3.       Wymagane dokumenty

a.       zgłoszenie zawierające dane osobowe kandydata (poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej kursu).

b.      oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4.       Dokumenty (podpisane zgłoszenie oraz odpis dyplomu) należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Sekretariatu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

5.       Maksymalna liczba uczestników danej edycji kursu jest ograniczona do 25 osób. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników na daną edycję kursu przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

6.     Pierwsze dwie edycje Kursu ( I edycja rozpoczynająca się we wrześniu 2015 roku oraz II edycja rozpoczynająca się w lutym 2016 roku) finansowane są ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Uczestnik tych edycji zwolniony jest z opłaty za Kurs (dofinansowanie nie dotyczy opłat za przejazdy i zakwaterowanie oraz diet). Trzecia edycja Kursu (rozpoczynająca się we wrześniu 2016 r.) będzie płatna. Wysokość opłaty za Kurs będzie podana do wiadomości przed ogłoszeniem rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy