Wody pod presją | PRZYRZĄDY DO POMIARÓW TERENOWYCH
201
page,page-id-201,page-template-default,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

PRZYRZĄDY DO POMIARÓW TERENOWYCH

Zespół Gospodarki Wodnej i Hydrologii  dysponuje następującymi przyrządami do pomiarów terenowych:

  • Hydroakustyczny prądomierz (ADV) Sontek FlowTracker, służący do pomiaru prędkości przepływu w rzekach.

    - Zakres mierzonych prędkości od 0.001 do 4 m/s
    - Opcja pomiaru trójwymiarowego
    - Opcja automatycznego przeliczania prędkości na natężenie przepływu

  • Echosonda HI-TARGET HD370

    - Jednoczęstotliwościowa echosonda do pomiarów batymetrycznych
    głębszych rzek i zbiorników wodnych, w sytuacjach gdy nie są
    możliwe pomiary za pomocą tyczki geodezyjnej
    - Maksymalna prędkość zbierania danych: 30 razy na sekundę
    - Zakres głębokości 0.3 – 600 metrów<

  • Odbiornik GNSS Hi-Target V60

    - precyzyjny odbiornik DGPS wykorzystywany do wykonywania
    przekrojów suchych oraz półsuchych koryt rzecznych - obsługa systemów GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS
    - dokładność pionowa 5 mm
    - dokładność pozioma 2,5 mm

  • Sonda wieloparametrowa YSI ProDSS

    sonda wieloparametrowa do wykonywania terenowych pomiarów wybranych wskaźników jakości wody w rzekach/zbiornikach
    sonda wyposażona jest w czujniki pozwalające zmierzyć temperaturę, pH, potencjał redox, stężenie tlenu rozpuszczonego, przewodność
    wszystkie pomiary zapisywane są w pamięci wewnętrznej kontrolera sondy, wraz z datą i głębokością na której zostały wykonane

Przykładowa mapa batymetryczna koryta Wisły na wysokości Solca Kujawskiego, wykonana za pomocą echosondy:

mapa-barometryczna-m