Wody pod presją | Rzeka Długa
228
single,single-portfolio_page,postid-228,single-format-standard,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

Rzeka Długa

Długa jest nizinną rzeką o źródłach w okolicach autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, uchodzącą do Kanału Żerańskiego. Całkowita długość rzeki to około 47 km. Długą można podzielić na dwa odcinki o wyraźnie różnej morfologii koryta: odcinek górny – od źródeł do kanału Magenta ma charakter naturalnego potoku nizinnego, natomiast odcinek od kanału Magenta do ujścia ma charakter silnie zmieniony (umocnione brzegi, oczyszczone dno, obwałowanie przeciwpowodziowe). Odcinek dolny bywa również określany jako Kanał Markowski.

W latach 90tych wody rzeki Długiej zaliczano do wód pozaklasowych, ze względu na przekroczenie wartości granicznych fizykochemicznych parametrów stanu jakości wód (ponad 9 parametrów przekroczonych m.in. azotany, fosforany, BZT).

W ocenie jednolitych części wód za okres 2010-12 roku WIOŚ Warszawa zaklasyfikował wody rzeki Długiej następująco: na odcinku od Kanału Magenta do Ujścia jako silnie zmieniona część wód o złym potencjale ekologicznym, natomiast na odcinku od źródeł do ujścia Kanału Magenta jako naturalną część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym.

Na podstawie programów ochrony środowiska dla powiatów Wołomińskiego i Mińskiego, jako główne przyczyny złego stanu jakości wód Długiej można wymienić:

  • Nieuregulowane spływy wód deszczowych z terenów zurbanizowanych
  • Spływy obszarowe z terenów rolniczych
  • Przesiąki z nieszczelnych szamb
  • Ścieki komunalne i przemysłowe

Do najważniejszych obiektów gospodarki komunalnej (wg. monitoringu oczyszczalni ścieków prowadzonego przez WIOŚ Warszawa) należą oczyszczalnie ścieków w Sulejówku i Wołominie. Dzięki wykonanym w ostatnich latach modernizacjom obu oczyszczalni, oczekiwana jest w najbliższych latach poprawa stanu fizyko-chemicznego wód Długiej, a w konsekwencji poprawa stanu biologicznego.

Mapka obejmująca dane z monitoringu  oczyszczalni prowadzonego przez WIOŚ

Linki dotyczące problemów zlewni rzeki Długiej poruszanych w codziennej prasie:

http://tustolica.pl/nowe-oblicze-rzeki-dlugiej-na-razie-koncepcja_65735

http://tustolica.pl/mala-rzeka-duzy-problem-bialoleki_64857

http://www.politykawarszawska.pl/index.php/article/110