Wody pod presją | Rokitnica
382
single,single-portfolio_page,postid-382,single-format-standard,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

Rokitnica

Rokitnica jest lewostronnym dopływem Utraty o długości około 30 km. Źródła Rokitnicy znajdują się w okolicach Siestrzeni w powiecie Grodziskim, ujście w miejscowości Pass koło Błonia. W górnym odcinku Rokitnicy – powyżej Grodziska Mazowieckiego, ze względu na małą retencję zlewni, w okresach suchych rzeka zanika.

W 2013 roku mazowiecki WIOŚ ze względu na elementy biologiczne zaklasyfikował wody Rokitnicy do IV (na odcinku od źródeł do ujścia Zimnej Wody) oraz V klasy (poniżej ujścia Zimnej Wody). Elementy fizykochemiczne dla Rokitnicy  wskazywały  na stan „poniżej stanu dobrego” (ze względu na przekroczone stężenia form azotu, fosforanów oraz BZT5). Ogólnie stan ekologiczny oceniono jako słaby (na odcinku od źródeł do ujścia Zimnej Wody) oraz zły (poniżej ujścia Zimnej Wody.

Na podstawie programów ochrony środowiska dla powiatów Grodziskiego i Żyrardowskiego, jako główne przyczyny złego stanu wód Rokitnicy należy wymienić:

  • zanieczyszczenia komunalne z obszarów nieskanalizowanych,
  • nieoczyszczone spływy wód deszczowych z terenów zurbanizowanych.

Do najważniejszych obiektów gospodarki komunalnej (wg monitoringu prowadzonego przez mazowiecki WIOŚ) należą oczyszczalnie ścieków w Grodzisku Mazowieckim, Brwinowie oraz Błoniu.