Wody pod presją | Kanał Zaborowski/Mokre Łąki
385
single,single-portfolio_page,postid-385,single-format-standard,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded

Kanał Zaborowski/Mokre Łąki

Zbiornik Mokre Łąki powstał w 2007 roku, na mocy porozumienia pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym a Gminą Izabelin. Zbiornik spełnia funkcje retencyjno-infiltrujące dla pobliskiej oczyszczalni ścieków – retencjonuje ścieki oczyszczone w okresach intensywnych opadów, oraz dzięki infiltracji zasila wody podziemne, poprawiając bilans wodny na okolicznych, zmeliorowanych w XIX wieku łąkach. Powierzchnia zbiornika wynosi około 300ha, średnia głębokość około 2.5 metra. Przy wyższych stanach wód, wody zbiornika przelewają się do Kanału Zaborowskiego.

Kanał Zaborowski jest kanałem odwadniającym wschodnią część pasa bagiennego Puszczy Kampinoskiej. Oprócz zasilania bezpośredniego z odwadnianej zlewni, do Kanału Zaborowskiego  uchodzą niewielkie dopływy: Lipkowska Woda, Rów Truskawa. Całkowita długość Kanału Zaborowskiego wynosi 13 km. W okolicach Nowej Dąbrowy w Puszczy Kampinoskiej Kanał Zaborowski uchodzi do Kanału Łasica (prawostronnego dopływu Bzury).

Wody Kanału Zaborowskiego, wraz z górnym odcinkiem Kanału Łasica, zaklasyfikowano do III klasy na podstawie elementów biologicznych (wskaźnika okrzemkowego). Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano „poniżej stanu dobrego” ze względu na przekroczone stężenia OWO, BZT5, azotu Kjeldahla oraz niskie stężenia tlenu rozpuszczonego. Ogólnie stan ekologiczny Kanału Zaborowskiego oceniono jako umiarkowany.

Do najważniejszych obiektów gospodarki komunalnej w zlewni Kanału Zaborowskiego należy zaliczyć oczyszczalnie ścieków w Truskawiu oraz Starych Babicach.

Problemy górnego odcinka Kanału Zaborowskiego

Specjalne łowisko wędkarskie na Zbiorniku Mokre Łąki

Obserwacje ważek na Zbiorniku Mokre Łąki